Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 5,52 Kw στο Καλαμάκι Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 9,66 Kw στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 5,52 Kw στο Καλαμάκι Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκά πλαίσια: Solar Fabrik, ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ- Premium L poly, 230Watt

Αντιστροφέας (inverter): Solar Fabrik ( Kostal ), CONVERT 8T DCS, 8,3 KW

Βάσεις στήριξης: Alumil

Social Bookmarks

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.