Αντλία θερμότητας, θέρμανση δαπέδου, fan coils

Θέρμανση / Ψύξη Κατοικίας στο Καμηλάρι Δήμου Φαιστού

Αντλία θερμοτητας AERMEC,  σε κατοικία στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας Για θέρμανση / Ψύξη Κατοικίας.

Κατασκευή Συστήματος Θέρμανσης Δαπέδου.

Κατασκευή Δικτύου Fan coils για ψύξη.

Αντλία θερμότητας

Αντλία θερμότητας AERMEC, Στο εργοστάσιο εμφιάλωσης των νερών "ΡΟΥΒΑΣ"

Αντλία θερμοτητας AERMEC,  σε κατοικία στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Αντλία θερμότητας AERMEC, εγκατεστημένη στο εργοστάσιο εμφιάλωσης των νερών "ΡΟΥΒΑΣ".

Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 9,84 Kw στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 9,66 Kw στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 9,84 Kw στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 9,66 Kw στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα στο Πλάτανο Αμαρίου

Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 5,52 Kw στο Καλαμάκι Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 9,66 Kw στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 5,52 Kw στο Καλαμάκι Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 8.28 Kw Σε στέγαστρο στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 8.28 Kw Σε στέγαστρο στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 8.28 Kw Σε στέγαστρο στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Αντλία θερμότητας

Αντλία θερμοτητας AERMEC, σε κατοικία στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Αντλία θερμοτητας AERMEC,  σε κατοικία στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Αντλία θερμοτητας AERMEC, σε κατοικία στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης Θέρμανση και δροσισμός Δαπέδου.

Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 9,66 Kw στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 9,66 Kw στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Ισχύος 9,66 Kw στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης