01Οκτώβριος

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Διασυνδεδεμένα - Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η Energaia παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της: μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε φωτοβολταικά συστήματα, ανεμογεννήτριες και τα παρελκόμενα αυτών.

Παράλληλα παρέχει δωρεάν διαστασιολόγηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων είτε αυτά είναι αυτόνομα φωτοβολταϊκά είτε είναι διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα σε στέγες ή φωτοβολταικά πάρκα και σταθμοί. Παρέχεται αξιόπιστα η ενεργειακή μελέτη λειτουργίας του εκάστοτε φωτοβολταικού συστήματος καθώς και τη μελέτη εφαρμογής του.

Παράλληλα παρέχει στους πελάτες της την καλύτερη λύση για κάθε ενεργειακή τους ανάγκη, τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού ενός ενεργειακού- φωτοβολταικού έργου όσο και κατά την υποστήριξη αυτού μετά την ολοκλήρωσή του.

Διασυνδεδεμένα

Με τη συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα, το παραγόμενο ρεύμα των διασυνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορεί να πωλείται σε προνομιακή, εγγυημένη τιμή, για διάστημα έως 25 χρόνια.

Η σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ γίνεται με στόχο την πώληση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Με την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχουν σημαντικά οικονομικά κίνητρα για τους παραγωγούς ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) τα οποία καθιστούν μια τέτοια επένδυση αποδοτική και συμφέρουσα. Επιπλέον, τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη μείωση των εκπομπών ρύπων είναι εξίσου σημαντικά με τα οικονομικά οφέλη από τη κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών της χώρας από ανανεώσιμες πηγές.

Η μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και ο περιορισμός της αντικατάστασης και αναβάθμισης της εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί παρά να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την οικονομία της χώρας.

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε οικόπεδα, αγροτεμάχια και υφιστάμενα κτίρια. Ανάλογα με το μέγεθος μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και την τοποθεσία εγκατάστασης προβλέπεται διαφορετική διαδικασία αδειοδότησης και όροι σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

Αυτονομα

Τα αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η μελέτη και σχεδίαση ενός τέτοιου συστήματος περιλαμβάνει ένα πλήθος παραμέτρων όπως η παραγόμενη ενέργεια από την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, η καταναλισκόμενη ενέργεια από την εγκατάσταση, η αυτονομία της εγκατάστασης, η μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής των μπαταριών και πολλά ακόμη.

Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος πρέπει να απαντήσει σε δύο ερωτήματα: Ποιες είναι οι αναμενόμενες καταναλώσεις μου και πότε συμβαίνουν αυτές. Αυτά τα δύο ερωτήματα θα μας οδηγήσουν να επιλέξουμε το μέγεθος της φωτοβολταικής γεννήτριας και το μέγεθος των μπαταριών εφεδρείας.

Τις ώρες ηλιοφάνειας, η ηλεκτρική γεννήτρια πρέπει να μπορεί να καλύψει τις απαιτούμενες καταναλώσεις και ταυτόχρονα να μπορεί να φορτίσει τις μπαταρίες του συστήματος Τις ώρες της νύχτας οι μπαταρίες πρέπει να επαρκούν για τις ανάγκες του σπιτιού αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεπερνάει η αποφόρτιση τους το 30% γιατί περιορίζεται σημαντικά η ζωή τους. Θα πρέπει να προβλεφθεί το ημερήσιο ποσοστό φόρτισης-εκφόρτωσης

Η πολυπλοκότητα του συστήματος απαιτεί μηχανήματα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικό χώρο τοποθέτησης των μπαταριών όπου θα αερίζεται επαρκώς χειμώνα-καλοκαίρι και δεν θα αυξάνει η θερμοκρασία του σε επικύνδινα επίπεδα.

Το ερώτημα που θα καλούμαστε να απαντήσουμε στο μέλλον είναι εάν θα αποφασίσουμε να συνδεθούμε με την ΔΕΗ ή θα φτιάξουμε μια αυτόνομη διάταξη για τις ανάγκες μας…